organizace

Úvod
Kontakt

správa

Odpovědi
Ekonomika
Právo
Provoz domu
Formuláře
Po Praze

účetnictví

Účetnictví

stavebnictví

Byty
Domy
Fotogalerie

 Get Acrobat Reader

Komplexní odborná správa bytových domů a dalších nemovitostí v Praze a Středočeském kraji. Vedení podvojného účetnictví, účetní poradenství. Zákonné revize a kontroly, údržba, stavební prací a řemesla. Vznik SVJ a převod majetku družstva na nové vlastníky.

Informace Certifikovaní účetní specialisté. Aplikace novelizovaných zákonů a vyhlášek, např. Zákona o daních z příjmů, Zákona o dani z nemovitostí, Občanského zákoníku, Zákona o vlastnictví bytů, Technických norem, Předpisů pro povinné revize, Zákona o účetnictví, Mzdových předpisů, Stavebního zákona a mnoha dalších potřebných znalostí Vám zajistí naše specializovaná firma.

V oblasti komplexního servisu poskytujeme celou řadu služeb v základní ceně /standardní vyúčtování služeb, přiznání k dani z příjmů/.

Klienti

Bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a jiné právnické osoby, soukromí vlastníci, obce.

Pro nové vlastníky...

Správa družstevních realit, s.r.o. poskytuje bezplatné konzultace, základní podklady, potřebné pro založení Bytového družstva, Společenství vlastníků jednotek a další vlastníky, zprostředkuje právní pomoc a notářské služby.

Ekonomika

Předpis plateb prostřednictvím SIPO Předpis měsíčních úhrad za užívání BJ a PP
Evidenční listy Předpis záloh a vyúčtování služeb
Aktualizace údajů o uživatelích BJ a PP Předpis záloh a vyúčtování pro SVJ
Zasílání upomínek neplatičům Předpis záloh a vyúčtování za ostatní služby
Zasílání informací vlastníkům o neplatičích Zasílání změn předpisů jednotlivých uživatelů

BJ - bytová jednotka, PP - pronajatý prostor

Podvojné účetnictví a účetní poradenství

Podvojné účetnictví, účetní závěrka Daň z nemovitosti
Přiznání k dani z příjmů Mzdové účetnictví
Sociální a zdravotní pojištění Účetní poradenství

Provozní oddělení zajišťuje...

prohlídky nemovitosti a plány obnovy SV opravy, modernizace a rekonstrukce objektů
dodávky elektřiny, ÚT, TUV, SUV a pravidelné revize elektro a plynových instalací
odvoz komunálního odpadu deratizace, dezinfekce a dezinsekce
úklid domu, údržbu zeleně, úklid sněhu odstranění závad zjištěných revizemi
havarijní službu odstranění havarijních závad
preventivní a běžná údržba nemovitostí pravidelné revize hromosvodů
provoz a údržbu a rekonstrukce výtahu pravidelné revize výtahů
provoz a údržbu STA pravidelné revize STA

Stavebnictví a řemesla

Střešní nástavby a vestavby Opravy a rekonstrukce rozvodů elektro
Opravy a modernizace střech Opravy a rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů
Zateplování objektů, fasády Opravy a rekonstrukce ÚT
Výměny oken, výměny dveří Izolace staveb
Opravy a rekonstrukce balkónů, zasklívání lodžií Zemní práce, výkopy, opravy chodníků
Malování chodeb, opravy podlah a schodišť Opravy a rekonstrukce osvětlení
Rekonstrukce bytových jader Stavby příček, bourací práce
Odvoz sutě Výměny radiátorů
Instalatérské práce Klempířské práce
Měřicí technika Drobné opravy, zámečnické práce