organizace

Úvod
Kontakt

správa

Odpovědi
Ekonomika
Právo
Provoz domu
Formuláře
Po Praze

účetnictví

Účetnictví

stavebnictví

Byty
Domy
Fotogalerie

 Get Acrobat Reader

PROVOZ

Pro pomoc při rozhodování

Je to oprava, rekonstrukce nebo modernizace?
Vzor formuláře Stavební povolení (.doc)
Vzor formuláře Stavební ohlášení (.doc)

ŠETŘIT JE POVINNOST

Regulace otopné soustavy a zákonné povinnosti

Jednou z nejdůležitějších povinností vlastníků budov je vybavit vnitřní tepelná zařízení budov regulátory dodávky tepelné energie. Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 406/2000 Sb., který dále upravují prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.151/2001 Sb. a č.152/2001 Sb. Povinnost regulace je dle vyhlášky do konce roku 2006. Sankce za nesplnění této povinnosti je dle paragrafu 12 zákona č. 406/2000 Sb. až 1.000.000,- Kč.

Možností jak tuto povinnost naplnit, je osadit jednotlivá otopná tělesa v domě termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi, které automaticky regulují teplotu v místnosti podle potřeb nájemníka.

Současně s osazením radiátorů termostatickými ventily provést regulaci celé otopné soustavy, včetně jednotlivých stoupaček. Bez této regulace se v soustavě mohou vyskytnout závady, které následně způsobují nerovnoměrné vytápění a zvukové efekty (bouchání, syčení).

K rozdělení otopných nákladů dle skutečné spotřeby mezi jednotlivé spotřebitele slouží poměrové indikátory tepla. Tyto indikátory registrují skutečnou spotřebu tepla, na jejímž základě se vystaví přehledné vyúčtování pro jednotlivé byty. Indikátory jsou buď elektronické, nebo odpařovací. Odečet indikátorů provádí 1x ročně odborná firma.

Instalací termostatických ventilů a regulací otopné soustavy se zabraňuje přetápění ze strany dodavatele tepla. Úspora celkových nákladů na topení u vyregulovaných objektů je průměrně 20%. Návratnost investovaných prostředků se podle odborníků pohybuje mezi 2 až 5 lety.

Znáte Vaše další povinnosti?

SDR zajišťuje pro vlastníka pravidelné revize, prohlídky a kontroly podle platných zákonů a vyhlášek.

Revize požárních zařízení

Zákon č. 237/2000 a vyhláška č. 246/2001 Sb. a ČSN ISO 11602 - 2:2002

- dle vyhlášky č. 246/2001 Sb vybavit objekt hasicími přístroji

Revize plynového zařízení

Vyhláška č. 85/1978, ČSN EN 1775 a TPG

- nedodržení tehdy  platné  ČSN 386441 čl. 53 - prostupy opatřeny chráničkami

-  ochrana před dotykovým napětím dle požadavku TPG 704 01 a ČSN 33  2000-4–41

- dle EN 1775, ČSN 386405 požadující pro provoz plynového zařízení dokumentaci zařízení včetně místního provozního řádu a stanovení osoby odpovědné za provoz

- uzávěry na  stoupačkách  musejí být v souladu s TPG 704 01

Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-4–41

Revize Hromosvodné soustavy

ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6–62

Revize kouřových cest

Vyhláška 111/1981 Sb. ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210