organizace

Úvod
Kontakt

správa

Odpovědi
Ekonomika
Právo
Provoz domu
Formuláře
Po Praze

účetnictví

Účetnictví

stavebnictví

Byty
Domy
Fotogalerie

 Get Acrobat Reader

Co pro Vás mohu udělat?

Pošlete nám Váš dotaz na sdr@sdr.cz.

A) Úhrady závazků klienta
úhrada pronájmu pozemku
placení splátky za nemovitost
úhrada daně z nemovitosti
úhrada pojištění nemovitosti
proplácení faktur za služby (studená voda, teplá voda, teplo, elektřina, odpad, STA, výtahy, aj. ...)
proplácení faktur za drobné opravy a rekonstrukce

B) Členské záležitosti
předpis nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytů
návrh výše záloh
vypracování nájemních smluv pro bytové a nebytové prostory
evidenční listy jednotlivých bytů
potvrzení výše nájemného pro potřeby Správy soc. zabezpečení
upomínání neplatičů nájmu
pomoc při převodu členských práv a povinností

C) Co Vám bude SDR zasílat měsíčně?
přehled zaplacených a nezaplacených předepsaných plateb prostřednictvým SIPO
při změnách výše předpisu nájemného a záloh za služby: celkový přehled pro představenstvo družstva a přehled pro jednotlivé domácnosti
fakturu ze správu nemovitosti

D) Co Vám bude SDR zasílat čtvrtletně?
přehled došlých faktur za uplynulé čtvrtletí

E) Co Vám bude SDR zasílat ročně?
účetní závěrku, přiznání k dani z příjmu 

F) Na co se nejčastěji ptáte?
Jak funguje SIPO?
Kdy potřebuji nové spojovací číslo a jak ho získám?
Co mám dělat, když nemám zaplacený nájem?
Chci přihlásit - odhlásit člena domácnosti?
Jak si mám zvýšit zálohy na služby?